Grafická Huť

Naším nejnovějším přírůstkem je Pardubická a Hradecká improvizační skupina Paleťáci. Pro které tvoříme fotografie pro sociální propagaci a prezentaci.